STOWARZYSZENIE DWA BRZEGI

o festiwalu 4 fot-wojciech-matusikStowarzyszenie Dwa Brzegi zostało powołane w 2006 roku. Jego celem jest działanie na rzecz promocji i rozwoju regionu lubelskiego, a w szczególności Małopolskiego Przełomu Wisły, Kazimierza, Janowca i Puław. Członkami Stowarzyszenia są osoby posiadające duże doświadczenie z zakresu animacji kultury oraz realizacji projektów artystycznych i promocyjnych. Obecnie Stowarzyszenie skupia się na realizacji projektów kulturalnych: Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata.

Podczas realizacji tych przedsięwzięć Stowarzyszenie współpracowało z wieloma instytucjami publicznymi: Parlamentem Europejskim, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Instytutem Muzyki i Tańca, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Centrum Kultury, z polskimi i zagranicznymi instytucjami branży filmowej, z władzami samorządowymi Kazimierza, Janowca, Puław i województwa lubelskiego oraz z instytucjami lokalnymi, m.in. Kazimierską Konfraternią Sztuki, Towarzystwem Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Muzeum Nadwiślańskim, Muzeum Czartoryskich w Puławach i Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika.

Współpraca z mediami objęła Telewizję Polską, Polskie Radio, RMF, Radio ZET, „Gazetę Wyborczą”, „Politykę”. Koncerty Festiwalu Dwa Brzegi były rejestrowane i transmitowane przez Telewizję Polską: Gustavo Santaolalla i Bajofondo Tango Club (dwukrotny laureat Oskara za muzykę), Carlos do Carmo, Daniel Melingo, Diego el Cigala, Tomasz Stańko New York Quartet, Marcin Masecki z projektem Polonezy, Wojtek Mazolewski Quintet.

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty znalazły uznanie m.in. w nominacji do nagrody PISF w kategorii międzynarodowe wydarzenie filmowe dla Festiwalu Dwa Brzegi w 2009 roku oraz zdobyciem certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny 2013 roku. Najbardziej satysfakcjonujące dla Stowarzyszenia jest stałe zainteresowanie odbiorców. Liczba widzów Festiwalu Wszystkie Strony Świata wynosi co roku ok. 2000 osób. Kolejne edycje Festiwalu Dwa Brzegi przyniosły natomiast wzrost liczby słuchaczy z 20 do ponad 50 tysięcy w 2015 roku.

www.dwabrzegi.pl
www.stowarzyszenie.dwabrzegi.pl