SAAGARA – tradycyjna muzyka indyjska

Na jednej scenie spotykają się dwa muzyczne światy: staroindyjska muzyka karnatycka, charakteryzująca się niezwykle wysublimowanym systemem rytmicznym i melodycznym oraz muzyczna tradycja Europy. W repertuarze zespołu odnajdziemy zarówno utwory karnatyckie, jak i oryginalne kompozycje muzyków. Podstawę ich budowy stanowią taale, czyli tradycyjne hinduskie schematy rytmiczne, zestawione z zachodnią melodyką, przemieszaną z systemem rag – skal indyjskich.

1. Saagara
2. Gupta Gamini
3. Shikara
4. Ya Maru
5. Avega
6. Lines
7. Hastipaka
— muz. 1–2, 4–7: Wacław Zimpel
— muz. 3: Wacław Zimpel, Giridhar Udupa

„Muzyka karnatycka może stać się fantastycznym pretekstem do głębokiego namysłu nad własną tradycją, ale i szansą na weryfikację nieprzebranej masy założeń i przesądów, jakie nieświadomie nakładamy na muzykę, której słuchamy. W tradycji indyjskiej nie funkcjonuje dualizm duszy i ciała — fundament zachodniej filozofii, który w ogromnej mierze determinuje nasze patrzenie na świat. Tak jak przywykliśmy więc rozdzielać świat na formę i materię, psychę i somę, realne i fantastyczne — tak i muzykę podzieliliśmy na kompozycje i improwizacje, warsztat instrumentalisty i emocje artysty, tradycję i nowoczesność. Dualizmy te można by mnożyć. Na gruncie muzyki karnatyckiej te dwa światy stanowią nierozerwalne jedno: nie może być mowy o emocjonalnym uniesieniu w improwizacji bez pewnego, mocnego oparcia w rytmicznej formie. Więcej: to właśnie z biegłości w tradycyjnym kodzie tej muzyki powstaje jej uwznioślająca siła. Siła, która może przejawiać się w zupełnie inny sposób niż znane nam formy ekspresji uczuć”. | Kajetan Prochyra — jazzarium.pl

ZNAJDŹ W PROGRAMIE: 12.11.2015 | CZWARTEK 19:00 | SAAGARA
PRZECZYTAJ ARTYKUŁY O WYKONAWCACH: SAAGARAwww.facebook.com/saagaraofficial
www.waclawzimpel.pl
www.ghatamudupa.com