Roman Statkowski – „Toccata”, op. 33 (pub. 1928)

Utwór został skomponowany prawdopodobnie w latach 1886–1906, ale dokładna data powstania nie jest znana. Toccata, op. 33 składa się z czterech części, z których trzecia jest powtórzeniem pierwszej, czwarta zaś nieco zmienionym i rozszerzonym powtórzeniem drugiej. Części pierwsza i trzecia są oparte na figuracji akordowej, w częściach drugiej i czwartej pojawiają się na tle szybkich pasaży dłuższe akordy. Całość dość efektowna, przedstawia pole do popisu dla umiejętności technicznych wykonawcy. W twórczości Statkowskiego — w którego upodobaniach leżała szczególna skłonność do kompozycji lirycznych, pozwalająca mu na rozwinięcie płynnej i śpiewnej kantyleny — Toccata ze swoim szybkim motorycznym ruchem i skromną linią melodyczną stanowi pozycję odmienną i wyjątkową.

ROMAN STATKOWSKI (1859–1925) — polski kompozytor i pedagog. Studiuje i zostaje absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W warszawskim Instytucie Muzycznym uczy się harmonii, kontrapunktu i kompozycji pod kierunkiem Władysława Żeleńskiego. Naukę kontynuuje w konserwatorium w Petersburgu u Nikołaja Sołowjowa (kompozycja) i Nikołaja Rimskiego-Korsakowa (instrumentacja), uzyskując w 1890 roku złoty medal. Po studiach podróżuje do Berlina, Paryża, Brukseli i Londynu. W 1903 roku, za operę Filenis, zdobywa I nagrodę na międzynarodowym konkursie w Londynie, a w 1904 roku, za operę Maria, również I nagrodę na konkursie kompozytorskim w Warszawie. W tym samy roku zostaje profesorem Instytutu Muzycznego w Warszawie, gdzie wykłada historię muzyki, a następnie prowadzi klasę kompozycji.

Chociaż był świadkiem kształtowania się nowych kierunków w muzyce, Roman Statkowski pozostał wierny tendencjom późnoromantycznym. Jest autorem utworów fortepianowych i skrzypcowych, pieśni, dzieł kameralnych i symfonicznych i dwóch oper. Pisał utwory fortepianowe świadczące o dobrej znajomości pianistyki, miniatury instrumentalne nawiązujące kolorystyką do Chopina i Rachmaninowa oraz opery cechujące się pięknymi melodiami i instrumentacjami. Roman Statkowski był również bardzo dobrym i wymagającym pedagogiem — otwartym na nowatorskie pomysły i krytycznym względem odtwórstwa.

ZNAJDŹ W PROGRAMIE: 09.11.2015 | PONIEDZIAŁEK 19:00 | MAMIKO UEYAMA
PRZECZYTAJ ARTYKUŁY O WYKONAWCACH:
MAMIKO UEYAMA – fortepian

ŹRÓDŁA
▪ Encyklopedia Muzyczna PWM
▪ Polskie Centrum Informacji Muzycznej — polmic.pl