JANUSZ GROBEL, PREZYDENT MIASTA PUŁAWY – ZAPROSZENIE

06 | 11 | 2015

„Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata to jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Pięć dotychczasowych edycji potwierdziło, że jego organizatorzy, dbając o najwyższy poziom artystyczny, zapewniają słuchaczom prawdziwą muzyczną ucztę. Muzyka przekracza bariery i czyni to doskonale, buduje bowiem mosty pomiędzy kulturami, różnymi filozofiami i gatunkami, odkrywając wspólny mianownik dla poszukiwań istoty życia.

Janusz Grobel - Prezydent PuławKażdy ambitny festiwal, a takim bez wątpienia jest Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata, powinien prezentować publiczności rozmaite spojrzenia na muzykę, inspirując ją do poszanowania odmienności i poznawania jej. Dokonuje się to między innymi poprzez ukazywanie międzykulturowości — przybliżenie muzyki różnych kultur, a w tym roku również poprzez sięganie do muzyki z pozaeuropejskich kręgów. Aby był on wydarzeniem pełnym życia, jego organizatorzy decydują się na godne uwagi eksperymenty, takie jak chociażby scena offowa, która jest rozwijana również w tym roku.

Przy okazji szóstej edycji Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata warto wspomnieć o ważnej roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia, polegającej na kształtowaniu gustów muzycznych oraz prezentowaniu wielkich dzieł w wykonaniu najzdolniejszych młodych artystów.

Uczestnikom tegorocznych festiwalowych wydarzeń oraz gościom odwiedzającym przy tej okazji Puławy życzę niezapomnianych doznań muzycznych i wspaniałych wrażeń, gorących dyskusji oraz wyjątkowej festiwalowej atmosfery na najwyższym artystycznym poziomie.”