GRUPA AZOTY – ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA

© Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, fot. Sławomir KłakGrupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA to spółka odpowiedzialna społecznie. Poza osiąganiem pozytywnych wyników finansowych dba o przestrzeganie norm ekologicznych, praw człowieka, relacji z pracownikami i społecznością lokalną. Dzięki publikacji Raportu zintegrowanego, aktywności w mediach społecznościowych oraz spotkaniach bezpośrednich firma stale się komunikuje ze wszystkimi swoimi interesariuszami.

Od 1995 roku jest dobrowolnym i aktywnym uczestnikiem międzynarodowego programu przemysłu chemicznego „Odpowiedzialność i troska”, który ma przekonać społeczeństwo, że współczesna chemia w sposób szczególny dba o środowisko, bezpieczeństwo, zdrowie swoich pracowników i transparentność społeczną tych aspektów swojego funkcjonowania. Zgodnie z zasadą, mówiącą o tym, że najlepszym ambasadorem spółki są jej pracownicy i najbliższe otoczenie, działania w ramach programu są adresowane właśnie do pracowników i społeczności lokalnej.

W ramach przyjętej polityki społecznej i sponsoringowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA od lat wspiera rozwój puławskiego sportu, którego najlepszymi ambasadorami są w ostatnich latach zawodnicy trzeciej w Polsce drużyny piłki ręcznej mężczyzn KS Azoty–Puławy. W trosce o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin przyczynia się do poprawy warunków leczenia w puławskim szpitalu i we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Sponsoruje Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym. Prowadzi akcje społeczne i ekologiczne: „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” oraz „Drzewko za butelkę”.

Dzięki temu zmienił się sposób postrzegania Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA — w pracodawcę rzetelnego, zaangażowanego w działania na rzecz ekologii, w rozpoznawalnego eksperta od zagadnień CSR (Corporate Social Responsibility). Potwierdzeniem tego są m.in. prestiżowe nagrody, Solidny Pracodawca oraz Firma Dobrze Widziana, czy udział w Akademii CSR (projekt wspierany przez Giełdę Papierów Wartościowych, pod honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa).

www.pulawy.com